Kauno Šokio teatro “Aura” ir BIONICS&VJ RAMJ (VDU)

img_85731

sonus.lux.unum

Garsas – BIONICS
Vaizdas – VJ RAMINTA
Šokis – Kauno šokio teatras AURA

Trukmė: 40 min.

PREMJERA


Pagrindinis performanso uždavinys – ieškoti sąsajų tarp  fizikinių reiškinių  ir materijos, kuri  gali būti suprantama dvejopai – sutapatinant šį terminą su konkrečia medžiaga arba objektyvia realybe, egzistuojančia nepriklausomai nuo mūsų ir  veikiančia mūsų pojūčius.

Šiuo atveju performansas įprasminamas kaip materija egzistuojanti laiko ir erdvės plotmėje, nurodanti į tam tikrus gamtos fenomenus -  sonus.lux (garsą, šviesą) bei šių reiškinių santykį  su žmogumi – unum. Garsas, kaip fizikinis reiškinys, išreiškiamas tiesiogiai per įvairių garso dažnių diapozonų kaitą, taip pat pasitelkiant variacijas tarp natūralių aplinkos įrašų ir jų moduliacijų, virtimo transformuotais, neatpažįstamais garsais, sukuriant atmosferos, erdvės įspūdį (ambient), persipinantį su glitch estetikos motyvais (pagrindinis dėmesys skiriamas garso gedimo efektų panaudojimui). Susijungiant šviesos ir garso fizikiniams fenomenams, realiu laiku generuojami abstraktūs vaizdai, formos, taps lygiaverčia medija šokiui, kuris sensorių pagalba įprasmins judesių bei vaizdų tiesioginį ryšį ir interaktyvumą. Šiuolaikinis šokis virs grandimi, jungiančia gamtą ir medijas. Sujungus kelias skirtingas medijas performansas virs eksperimentiniu reiškiniu, kuris suteiks galimybę prisiliesti prie neatskiriamos gamtos ir fizikinių reiškinių sintezės, suprasti ją kaip vieną konstruktą, bei atrasti naujas interpretacijas.

VIDEO
Ad
ORGANIZATORIUS
Ad
GLOBĖJAI
Ad
Ad